Zmeny z rokov 2008 a 2010 k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 89 – Jednotné podmienky homologizácie: I. vozidiel vzhľadom na obmedzenie ich maximálnej rýchlosti alebo na ich nastaviteľnú funkciu obmedzenia rýchlosti; – II. vozidiel vzhľadom na montáž obmedzovača rýchlosti (SLD) alebo nastaviteľného obmedzovača rýchlosti (ASLD) homologizovaného typu; – III. obmedzovačov rýchlosti (SLD) a nastaviteľných obmedzovačov rýchlosti (ASLD)