2008. un 2010. gada grozījumi Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumos Nr. 89 – Vienotie noteikumi par apstiprinājumiem: I. Transportlīdzekļiem saistībā ar maksimālā ātruma ierobežošanu vai to regulējamu ātruma ierobežošanas funkciju – II. Transportlīdzekļiem saistībā ar apstiprināta tipa ātruma ierobežošanas ierīces (ĀII) vai regulējamas ātruma ierobežošanas ierīces (RĀII) uzstādīšanu – III. Ātruma ierobežošanas ierīcēm un regulējamām ātruma ierobežošanas ierīcēm