Изменения от 2008 г. и 2010 г. на Правило № 89 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за типово одобрение на: I. Превозните средства с оглед на ограничението на максималната им скорост или регулируемата им функция за ограничаване на скоростта — II. Превозните средства по отношение на инсталирането на устройства за ограничаване на скоростта (УОС) или регулируеми устройства за ограничаване на скоростта (РУОС) от одобрен тип — III. Устройство за ограничаване на скоростта (УОС) или регулируемо устройство за ограничаване на скоростта (РУОС)