Sag C-454/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rayonen sad Lukovit (Bulgarien) den 23. september 2020 — straffesag mod AZ