Asia T-333/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.9.2013 – ATC ym. v. komissio (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Lintujen tuonti — Vahingonkorvauksen määristä tehty sopimus — Lausunnon antamisen raukeaminen)