Дело T-333/10: Определение на Общия съд от 17 септември 2014 г.  — ATC и др./Комисия (Извъндоговорна отговорност — Внос на птици — Съгласие за цифровия размер на обезщетението за вреди — Липса на основание за произнасяне)