Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1738 al Comisiei din 16 noiembrie 2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Asparago verde di Altedo” (IGP)]