Дело T-519/15: Определение на Общия съд от 13 юли 2017 г. — myToys.de/EUIPO — Laboratorios Indas (myBaby) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз myBaby — По-ранни словна и фигуративна марка на Европейския съюз и национални словни марки MAYBABY, May BaBy и MAY BABY — „Акцесорна“ жалба — Член 8, параграф 3 от Регламент (EО) № 216/96 — Изцяло потвърдително решение — Недопустимост)