Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 868/2013 tal- 4 ta’ Settembru 2013 għar-reġistrazzjoni ta’ denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjoni protetta tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Garbanzo de Escacena (IĠP)]