Vec C-609/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne (Francúzsko) 13. augusta 2019 – BNP Paribas Personal Finance SA/VE