Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1146 της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2020 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/1956 όσον αφορά τα εναρμονισμένα πρότυπα για ορισμένες οικιακές συσκευές, για τις θερμικές ασφάλειες, για τον εξοπλισμό καλωδιακών δικτύων για τηλεοπτικά σήματα, ηχητικά σήματα και διαδραστικές υπηρεσίες, για τους διακόπτες κυκλώματος, για τις συσκευές σβέσης τόξου και τις συσκευές συγκόλλησης με τόξο, για τους ζεύκτες εγκατάστασης για μόνιμες συνδέσεις σε σταθερές εγκαταστάσεις, για τους μετασχηματιστές, τα επαγωγικά πηνία, τις μονάδες τροφοδότησης ισχύος και τους συνδυασμούς τους, για τα αγώγιμα συστήματα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, για τα κολάρα καλωδίων και τα συστήματα διαχείρισης καλωδίων, για τις διατάξεις κυκλωμάτων ελέγχου, για τα στοιχεία μεταγωγής, για τον φωτισμό έκτακτης ανάγκης, για τα ηλεκτρονικά κυκλώματα που χρησιμοποιούνται με φωτιστικά σώματα και για τους λαμπτήρες εκκένωσης