kohtuasi T-217/18: Üldkohtu 10. septembri 2019. aasta otsus – DK versus SEAE (Avalik teenistus – Distsiplinaarmenetlus – Kriminaalkorras süüdimõistmine – Pensionisumma ühe osa kinnipidamise karistus – Ilmne hindamisviga – Proportsionaalsus – Põhjendamiskohustus – Kergendavad asjaolud – Vastutus)