SKRIFTLIG FRÅGA E-1793/99 från Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) till kommissionen. Förbud mot kopparhaltig färg som motverkar att ytor blir beväxta.