Zaak 257/86: Beroep, op 15 oktober 1986 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek