Europaparlamentets beslut (EU) 2018/1451 av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2016