Odluka (EU, Euratom) 2018/1451 Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2016.