Euroopan parlamentin päätös (EU, Euratom) 2018/1451, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2018, vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016