Euroopa Parlamendi otsus (EL, Euratom) 2018/1451, 18. aprill 2018, ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta