Decyzja Rady (Euratom) 2018/386 z dnia 16 października 2017 r. zatwierdzająca zawarcie, przez Komisję Europejską w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej