Konzularna zaščita državljanov Unije v tujini * Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2012 o predlogu direktive Sveta o konzularni zaščiti državljanov Unije v tujini (COM(2011)0881 – C7–0017/2012 – 2011/0432(CNS))