C-380/19. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2020. június 25-i ítélete (az Oberlandesgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. kontra Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (Előzetes döntéshozatal – Fogyasztóvédelem – 2013/11/EU irányelv – Alternatív vitarendezés – A 13. cikk (1) és (2) bekezdése – Kötelező tájékoztatás – Az információk hozzáférhetősége)