Írásbeli kérdés E-4222/10 Proinsias De Rossa (S&D) a Bizottság számára. A kertészeti szolgáltatásokra nyújtott uniós támogatás