Κατάλογος νομοθετικών προτάσεων και άλλων εγγράφων COM που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή από την 1η Ιουλίου 2003 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003