Kommissionens förordning (EU) nr 945/2010 av den 21 oktober 2010 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som ska hänföras till budgetåret 2011 för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i EU och om undantag från vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 807/2010