Uredba Komisije (EU) št. 945/2010 z dne 21. oktobra 2010 o sprejetju načrta za dodeljevanje sredstev državam članicam za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v EU za proračunsko leto 2011 in odstopanju od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 807/2010