Regulamentul (UE) nr. 945/2010 al Comisiei din 21 octombrie 2010 de adoptare a planului de repartizare către statele membre a resurselor imputabile exercițiului bugetar 2011 pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană și de derogare de la anumite dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 807/2010