Cauza C-526/19: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 1 octombrie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d’État – Franța) – Entoma SAS/Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation [Trimitere preliminară – Siguranța produselor alimentare – Alimente și ingrediente alimentare noi – Regulamentul (CE) nr. 258/97 – Articolul 1 alineatul (2) litera (e) – Noțiunea de „ingrediente alimentare separate din animale” – Introducere pe piață – Insecte întregi destinate consumului uman]