Zadeva T-299/18 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 26. junija 2018 – Strabag Belgium/Parlament (Začasna odredba – Javna naročila gradenj – Predlog za odlog izvršitve – Čakalna doba – Neobičajno nizka ponudba – Fumus boni juris – Obstoj nujnosti)