Vec T-299/18 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 26. júna 2018 – Strabag Belgium/Parlament („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Verejné zákazky na práce — Návrh na odklad výkonu — Čakacia lehota — Ponuka s neobvykle nízkou cenou — Fumus boni iuris — Neexistencia naliehavosti“)