Zaak T-299/18 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 26 juni 2018 — Strabag Belgium/Parlement („Kort geding — Overheidsopdrachten voor aanneming van werken — Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging — Wachttermijn — Abnormaal lage offerte — Fumus boni iuris — Geen spoedeisendheid”)