Lieta T-299/18 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 26. jūnija rīkojums – Strabag Belgium/Parlaments (Pagaidu noregulējums – Publiski būvdarbu līgumi – Pieteikums par izpildes apturēšanu – Nogaidīšanas laikposms – Pārmērīgi zemas cenas piedāvājums – Fumus boni juris – Steidzamības neesamība)