Predmet T-299/18 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 26. lipnja 2018. – Strabag Belgium protiv Parlamenta („Privremena pravna zaštita — Javna nabava radova — Zahtjev za suspenziju primjene — Razdoblje čekanja — Izuzetno niska ponuda — Fumus boni juris — Nepostojanje hitnosti”)