Дело T-299/18 R: Определение на председателя на Общия съд от 26 юни 2018 г. — Strabag Belgium/Парламент (Обезпечително производство — Обществени поръчки за строителство — Молба за спиране на изпълнението — Срок на изчакване — Необичайно ниска оферта — Fumus boni juris — Липса на неотложност)