Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9065 – Akastor / Mitsui & Co / Mitsui OSK Lines / AKOFS Offshore) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)