Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Βραζιλίας