Nõukogu direktiiv 71/318/EMÜ, 26. juuli 1971, gaasiarvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta