Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7893 – Plastic Omnium/Faurecia Automotive Exterior Business) (Text s významom pre EHP)