Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Οι επιπτώσεις που έχει στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές η πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση»