ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3195/00 υποβολή: Caroline Jackson (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Έρευνα για εναλλακτικές χρήσεις του καπνού.