Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de junio de 1966. # Société Technique Minière (L.T.M.) contra Maschinenbau Ulm GmbH (M.B.U.). # Petición de decisión prejudicial: Cour d'appel de Paris - Francia. # Asunto 56-65. LTM TITJUR