Državne potpore – Belgija – Državna potpora SA.54002 (2019/NN) – Izuzeće od oporezivanja viška dobiti odobreno poduzetniku Knauf Insulation – Poziv na podnošenje primjedaba u skladu s člankom 108. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unijeTekst značajan za EGP.