Státní podpora – Belgie – Státní podpora SA.54002 (2019/NN) – Osvobození od daně u nadměrného zisku přiznané společnosti Knauf Insulation – Výzva k podání připomínek podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unieText s významem pro EHP.