Kohtuasi C-28/12: Euroopa Kohtu (Suurkoda) 28. aprilli 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Rahvusvahelised segalepingud — Otsus, millega antakse luba neile lepingutele alla kirjutada ja neid ajutiselt kohaldada — Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate otsus — Liidu õiguskorra autonoomia — Liikmesriikide osalemine ELTL artiklis 218 ette nähtud menetluses ja otsuses — Nõukogus kohaldatav hääletuskord)