Mål T-436/20: Överklagande ingett den 10 juli 2020 – Sedus Stoll mot EUIPO – Kappes (Sedus ergo+)