Ākk un ES Vēstnieku komitejas Lēmums Nr. 1/2020 (2020. gada 24. februāris), ar ko ieceļ amatā Lauksaimniecības un lauku sadarbības tehniskā centra (CTA) valdes locekļus un direktoru [2020/385]