Asia T-734/15 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2017 – Valittajana komissio ja muuna osapuolena FE (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Avoin kilpailu — Varallaololuetteloon merkitseminen — Nimittävän viranomaisen päätös olla ottamatta kilpailun läpäissyttä hakijaa palvelukseen — Valintalautakunnan ja nimittävän viranomaisen toimivalta — Kilpailuun osallistumisen edellytykset — Työkokemuksen vähimmäiskesto — Laskentatavat — Palvelukseen ottamista koskevan mahdollisuuden menettäminen — Vahingonkorvausvaatimus)