Malt Forslag til afgørelse fra generaladvokat Mischo fremsat den 11. marts 1986. # Malt GmbH mod Hauptzollamt Düsseldorf. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Finanzgericht Düsseldorf - Tyskland. # Monetære udligningsbeløb - fersk, kølet eller frosset oksekød - Hilton beef. # Sag 236/84. TITJUR