Cauza T-187/18: Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2020 – VP/Cedefop („Funcție publică – Agenți temporari – Cerere de reînnoire a contractului pe perioadă nedeterminată – Decizie de nereînnoire – Eroare vădită de apreciere – Dreptul de a fi ascultat – Articolul 26 din statut – Răspundere – Prejudiciu material – Prejudiciu moral”)