Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8978 – AMF / KLP / Stena Sphere / Stena Renewable) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ.)