Decizia (UE) 2017/599 a Comisiei din 22 martie 2017 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Cetățenia UE pentru europeni: Uniți în diversitate în pofida jus soli și jus sanguinis” [notificată cu numărul C(2017) 2001]$